Miercuri, 17 Decembrie 2014 11:30

Clase

       
 Cl. a VIII-a A, diriginte prof. Radion Simion    Cl. a VII-a A, diriginte prof. Radion Simion  
       
   
 Cl. a VII-a A, diriginte prof. Radion Simion   Cl. a VII-a A, diriginte profesor Corina Stavnic  
       
   
Cl. a VI-a A, prof. dirig. Cristina Brudea   Cl. a V-a A, Prof. Dirig. Mihaela Irimia  
       
   
Cl. a IV-a A, prof. Înv. Primar Chita Georgiana   Clasa a III-a A, înv. Rodica Doina Tatar  
       
   
Clasa a III-a B, Inv. Corina Sava   Cl. a II-a A, înv. Popescu Aurica  
       
     
Clasa a II-a B, Înv. Maria Ghivnici    Cl. I A, înv. Butnariu Veronica  
       
     
CLASA I A, PROF. ÎNV. PRIMAR, OSTROVSCHI CAZIMIR      
       
       
  Clasa Pregatitoare A - Inv. Oana Barbosu      
Publicat în Clase