Lansare de carte, INFUZII-de Alina Feraru cl. a VIII-a A

PROIECTELE EUROPENE – PLATFORME DE FORMARE PROFESIONALĂ


 

LANSARE DE CARTE

Alina Feraru, INFUZIE

CUVÂNT ÎNAINTE...

Toți scriitorii de poezie, receptivi, au avut din clipa întâiului contact cu versul, sentimentul de a se regăsi ca într-o rugă.

Primele încercări ale Alinei au găsit formula către sufletele noastre. Maturitatea scrisului ei, uneori pesimist fără margini dezvăluie de fapt vigoarea și originalitatea versurilor ei.

În înțelegerea mea, întrebările existențiale și strigătele acestei tinere de clasa a VIII-a invocă formula artistică aleasă de ea precum și maniera subiectivă, de cele mai multe ori, de a percepe realitatea înconjurătoare.

Atributele personalității creatoarei sunt în ciuda aerului distins, puterea, revolta și dragostea, făcând abstracție de consecințe.

Uimită de vigoarea gândului său ascuns, apreciez debutul Alinei, nici timpuriu, nici tardiv, drept o colaborare corectă cu viața, cu firea...spre desăvârșire. Obstacolele nu o intimidează iar această neașteptată publicație schimbă definitiv convingerile colegilor de școală, prietenilor apropiați, profesorilor și părinților săi, transformându-le gândul epic într-un lirism modern și tineresc.

Potrivit destăinuirilor autoarei, greaua dispariție a unei persoane dragi, a risipit, pentru moment doar, sperăm, optimismul și verva necesare tinereții. Nefiind singura dezamăgire a sufletului său sensibil, aceasta se proiectează între întrebare și exclamare, între a condamna și condamnare, între ipoteză și certitudine, încruntându-se pe alocuri dar strălucind.

A fi sensibil astăzi înseamnă a depăși timpurile și oamenii fără a fi „descoperit”, înseamnă a fi delicat, fragil...

Dar ce înseamnă asta pentru interacțiunile tale sociale?

Dacă există sensibilitate, atunci cuvintele i se supun!

„Visul...un foc de tabără, sub vals de ploaie/ Un nor fumuriu zâmbind culoare/ Un dans lent sau noapte bună/O mare de stele, valuri spumoase,/Luminând chipuri de fete frumoase”.

Încrederea noastră în visul Alinei reprezintă împăcarea cu gândul sălbatic până la ivirea primului zvon de veselie. Înseninarea cugetului salută o altă fată a aceluiași suflet:

„De ce nu pot să nu știu, de ce nu pot să n-aud/ În ce stă rostul zilei și prețul de-a ți-o trece?/ Deschide-mi-te, suflet, prin șapte ochi de flaut/Și cântecul și viața și moartea să le-nnece.”

La cât mai multe realizări exemplare draga mea prietenă, draga mea elevă!

 

Prof. Corina Stavnic

 


 

”(...) când rătăcești mergi prin cuvântul ”rătăcire”, ca fiul risipitor” ( Constantin Noica)

Fiecare dintre noi rătăcim; de la naștere suntem în căutarea propriei identități, rătăcim prin posibilele sensuri ale ființei noastre și, în mod fericit, unii reușesc să se așeze într-un sens cu care se identifică. Este cazul Alinei... Dorul ei de a rătăci se petrece în ființa cuvântului.Orice cuvânt este o faptură și doar făpturile alese reușesc să intre în lumea cuvântului și să-l facă poezie.

De fierberea interioară a elevei mele dragi mi-am dat seama destul de greu, deși ochii-i vorbeau cuvintele sufletului ei ales. Privirea adâncă de la orele de religie anticipa nevoia ei de a se găsi .

Infuzie – este titlul pe care poate nu întâmplător l-a ales Alina pentru cartea în care s-a regăsit .

Călătorind prin cuvântul- titlu, volumul de față scoate la iveală , în fiebințeala unei pasiuni, esența sufletului adolescentin. Rezultatul minunat va fi un medicament la care mă voi raporta mereu, pentru că acest volum este și despre bucuria unui dascăl care iși vede elevul vibrând la descoperirea sinelui.

De la o matematică a vegetalului, sensul gol al cuvântului, Infuzie trece la o literatură a variabilelor, iar orice poezie e o infuzie de nesfârșit ”eu”.

Mulțumesc autoarei pentru infuzia de talent, profunzime interioară , idei, măiestrie artistică și îi doresc din tot sufletul să nu înceteze să rătăcească în lumea cuvântului. O asigur că noi, ca în Pilda Fiului risipitor, vom sta ca Tatăl, cu ochii ațintiți spre zarea devenirii ei și ne vom bucura dacă efervescența aceasta interioară va mai da naștere și altor volume la a căror lansare vom dori să fim prezenți.

 

Prof. Monica Matei