PROIECTUL VIITOR PRIN ȘCOALĂ (cofinanțat din Fondul Social European) Program AFTER SCHOOL și ȘCOALĂ DE VARĂ - Coordonator Înv. Oana Bărbosu

 

PROIECTELE EUROPENE – PLATFORME DE FORMARE PROFESIONALĂ


Accesul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii reprezintă una dintre prioritățile majore nu doar pentru școala noastră cât și pentru Organizația Salvați Copiii România. Astfel că, în perioada 2018 – 2021, Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod este beneficiara proiectului ”Viitor prin școală”. Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Scopul fundamental al proiectului este acela de a preveni și reduce abandonul școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii cu părinții plecați la muncă în străinatate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut).

Din grupul țintă fac parte copii de vârsta antepreșcolară și preșcolară de la Grădinița cu program normal numărul 7 și Grădinița cu program normal numărul 8; copiii de vârsta școlară din învățământul primar beneficiază de sprijin educațional și material prin programul Școala după Școală, copiii şi tinerii care nu au finalizat educația obligatorie beneficiază de sprijin educațional și material în vederea absolvirii programului A Doua Șansă; părinții/reprezentanții copiilor beneficiază de activități de educație parentală.

Pe parcursul celor două luni de vară (iulie-august 2019) a avut loc cea de-a doua ediție a Școlii de Vară și a Grădiniței Estivale în cadrul cărora au fost desfășurate activități recreative, de timp liber. Dintre acestea pot fi enumerate: activități de dezvoltare emoțională (Vreau să fiu prietenul tău, Hai să ne cunoaștem, Mima în lanț), ateliere tematice (suveniruri de vacanță, pictură pe piatră, colaje diverse etc.), drumeții (Picnic în natură, Pe urmele înghețatei – vizită la Betty Ice, jocuri în aer liber - Parcul Tătărași, Ora de istorie- Cetatea de Scaun a Sucevei ) și competiții sportive (Exatlonul Juniorilor, Cursa Bicicliștilor, Competiția Prieteniei – vizita reprezentanților PEPCO, desene pe asfalt) etc.